spanel

spanel

spanel

WELCOME to S Panel

บริษัท เอส พาเนล จำกัด ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจพาณิชยกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ โดยดำเนินกิจการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนและติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับห้องเย็น ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและติดตั้ง

Our Product

ฉนวน S Panel ทำจากวัสดุที่เลือกสรรว่ามีความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบของฉนวนสำเร็จรูปสำหรับงานห้องเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงคุณภาพยาวนาน และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็น