ห้องเย็น

ห้องเย็นสำเร็จรูป

“ อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน”

ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้า อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ –18 ° C  ถึง -25  ° C ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยอุณหภูมิห้องต้องต่ำกว่าอุณหภูมิสินค้า  5 ° C  ถึง 7 ° C

S Panel ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS 18001 พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ห้องเย็น.png

ห้องเย็น1.png

ห้องเย็น2.png