คลังสินค้า

คลังสินค้า หรือห้องเย็นเก็บสินค้า

“ส่งมอบงานตรงเวลา คืนทุนเร็ว”

คลังสินค้า หรือห้องเย็นเก็บสินค้า (Warehouse) คือคลังสินค้าที่มีพื้นที่กว้างและโล่ง เพื่อเก็บสินค้าไว้ โดยที่คลังสินค้าห้องเย็นนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพ

หน้างาน 1.jpg

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DC  ทำหน้าที่เป็นคลังสินค้า(Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ค้าปลีก (Retailers)

S Panel ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS 18001 พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

IMG_1382.JPG

IMG_1309.JPG