ห้องฟรีส

ห้องแช่แข็ง

“Lock แน่น, ประหยัดไฟ”

ห้องแช่แข็งจะยิ่งคุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อสามารถช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตลอดการใช้งาน ด้วยแผ่นฉนวนที่หนาแน่นสม่ำเสมอตรงตามมาตรฐาน และผนังที่ปราศจากรอยปริแยก อันอาจเกิดจากการขยับตัวอย่างรุนแรงของห้อง ระหว่างการ Cool down และ Defrost  

แผ่นฉนวนจาก S Panel เท่านั้น ที่มาพร้อมระบบ S Lock ที่ล๊อคแน่นทุกแผ่น และยังยืดหยุ่นได้ดี รองรับทุกสภาวะการใช้งานหนักของห้องแช่แข็งของคุณ

มั่นใจ S Panel เพราะฉนวนทุกแผ่นหนาแน่นได้มาตรฐาน และ S Lock ที่ล๊อคแน่นทุกแผ่น

Coldroom1.JPG