VDO ทดสอบ

คุณรู้หรือไม่??? แผ่นฉนวนที่ดีต้อง Lock แน่น และสามารถยืดหยุ่นได้ โดยไม่หลุดออกจากกัน เนื่องจากทุกๆครั้งที่มีการ ลดอุณหภูมิห้องเย็น และ ละลายน้ำแข็ง ห้องเย็นจะเกิดการขยับตัวของแผ่น

ด้วยการ ออกแบบ ห้องเย็นของเอส พาเนล แบบ S Lock จึงทำให้ห้องเย็นมีความแข็งแรง และยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยับตัวของแผ่น ทำให้แผ่นฉนวนไม่หลุดออกจากกัน ความเย็นไม่รั่วออก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห้องเย็นเพื่อทำให้สินค้าที่อยู่ภายในห้องเย็นมีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลา

แผ่นฉนวนกันความร้อน เอส พาเนล จึงได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ทุกประเภทการใช้งานที่ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน